thông tin liên hệ
Ms Mai
Giám Đốc
0909 464 828 - (0274) 3636117

CHỈ VENEER CUỘN

Ghép Hình Hoa Văn
Ghép Hình Hoa Văn
Gỗ Ghép Hình Mặt Bàn
Gỗ Ghép Hình Mặt Bàn
GỖ TRÀM
GỖ TRÀM
CHỈ CUỘN VENEER
CHỈ CUỘN VENEER
Chỉ veneer Beech.
Chỉ veneer Beech.

VÁN LẠNG, VENEER

VENEER ASH BURN
VENEER ASH BURN
VENEER EVY
VENEER EVY
VENEER POPLAR
VENEER POPLAR
VENEER THÔNG MẮT
VENEER THÔNG MẮT
VENEER THÔNG NÚI
VENEER THÔNG NÚI
VENEER TRÀM
VENEER TRÀM
VENEER W.OAK NÚI
VENEER W.OAK NÚI
VENEER WALNUT VÂN NÚI
VENEER WALNUT VÂN NÚI
VENEER  ZEBANO
VENEER ZEBANO
W.OAK MAY SẴN
W.OAK MAY SẴN
Veneer Tràm 0.6mm có mắt
Veneer Tràm 0.6mm có mắt

GHÉP HÌNH VENEER

GỖ XẺ

GỖ TRÀM
GỖ TRÀM